Jumlah Penduduk Terbanyak Di Dunia: Perbandingan Jumlah Penduduk Negara G20