Sinopsis Novel Azzamine: Sinopsis Novel Azzamine, Kisah Cinta Segitiga