10 Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah sebagai Referensi

Destiara Anggita Putri
22 Februari 2023, 11:47
Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah
Unsplash
Ilustrasi, suasana kelas.

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi merupakan ragam sastra yagn bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait.

Puisi bisa ditulis dengan berbagai bahasa termasuk bahasa Jawa yang merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Puisi bahasa Jawa juga dikenal dengan istilah geguritan.

Geguritan memiliki kata dasar ‘gurit’ yang artinya adalah ‘tulisan’ atau tatahan, menjadi ‘geguritan’ karena imbuhan yang ada pada katanya. 

Puisi bahasa jawa umumnya memiliki nuansa modern sehingga bebas membahas beragam tema. Salah satu tema yang banyak diangkat menjadi geguritan adalah tentang sekolah.

BIla Anda ingin membuat geguritan dengan tema serupa, simak beberapa contohnya di bawah ini.

Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah

Berikut ini 10 contoh puisi bahasa jawa yang dirangkum dari berbagai sumber yang bisa Anda jadikan referensi. 

Contoh Pidato Pendidikan
Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah  (Pexels) 

Contoh Puisi 1: Sekolahku

Sekolahanku

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku

Diwulang dening Bapak-Ibu guru

Sekolahanku

Sinau, maca buku

Ing panggonan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

Kareben ngesuk dadi wong kang ajimiguna tumprap bangsa lan nagari

Contoh Puisi 2: Ajar Toleransi ing Sekolah

Sekolahku

Papanku ngupadi ilmu

 

Sekolahku

Papan kanggo sinau marang Bapak lan ibu Guru

 

Sekolahku

Bisa sinau maneka ilmu

Kanthi sregep maca buku

Sarta dhiskusi klawan kanca

 

Ing Panggonan iki

Aku digulawenthah dadi bocah

Kang ngerti arah

 

Dadi bocah kang tresna marang wong tuwa

Bekti marang bangsa, agama, lan negara

Ing kene

Aku diwulang bisa nampa

Pambeda

Lan kudu bisa toleransi

Marang anane pambeda

Ing negaraku Indonesia

Ing kene

Aku diwulang

Jumangkah ing dalan padhang

Dalan sing kebak kabecikan

Lan ninggal sakabehe kadurakan

Sing bisa gawe rugine liyan

Contoh Puisi 3: Sekolahku

Sekolahku…

Remen rasane atiku

Ningali sekolahku

Ingkang resik lan asri

Enten kebon-kebon ingkang ijo royo-royo

Ngrenggani endahe taman

Edhmu lan tentrem rasane atiku

Ngrasake saene sesawangan sekolah

Saben enjing ndak rasakake bun seger ing dadaku

Ndhak rasaake kahanane sekolah seng tentrem iki

Shing ndhadeake aku semangat sinau

Contoh Puisi 4: Aku Seneng Sekolah

Aku seneng sekolah

Ing sekolah katah kanca

Lan aku mesti nyanyi, dholanan lan warnani

Aku mesti dolanan prosotan

Jungkat jungkit lan dolanan mlayu-mlayuan

Guru ing sekolah katah penyayang

Shing ngewangi aku

Nulis, warnai, lan nyanyi

Tralala tralili

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Aku iso ngitung

Aku biso warnani motor mabu

Contoh Puisi 5: Sabtu Bersih

Dina sabtu eng wanci injing

Suasana tasih katon remeng

Kang tambah kluruk pitik kang gayeng

Katon siswa SMP kang nggrengseng

Wanci sekolah wiwiti pasinaon

Katah siswa kang sami pitakon

sabtu enjing kanggo lingkungan mawon

Kerjabakti resik pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti

Yambut gawe barang kanti senengen ati

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Editor: Agung
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement