7 Inspirasi Puisi untuk Diri Sendiri

Puisi untuk diri sendiri berisi nasihat berupa petunjuk, teguran, dan peringatan kepada diri sendiri agar menjadi lebih baik lagi. Berikut contoh puisi untuk diri sendiri.