3 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Sabar yang Mudah Dihafal

Destiara Anggita Putri
12 Juni 2024, 15:24
Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Sabar
Freepik
Ilustrasi, pidato.
Button AI Summarize

Contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang sabar ini cocok dijadikan hafalan bagi siapapapun yang ditunjuk untuk menyampaiaknnya pada acara-acara tertentu.

Di beberapa wilayah di Indonesia, ada kalanya pidato disampaikan dalam bahasa daerah. Contohnya, di wilayah Jawa Barat dimana pidato disampaikan dalam bahasa Sunda untuk acara-acara tertentu.

Pidato ini lebih dikenal sebagai biantara yang disampaikan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi serta pemahaman kepada pendengar.

Selain itu, biantara juga bertujuan untuk memengaruhi pendengar untuk melakukan hal yang yang disampaikan dalam pidato tersebut.

Sama seperti pidato bahasa Indonesia, topik yang diangkat dalam pidato bahasa Sunda pun bisa beragam. Salah satunya yaitu tentang pentingnya bersikap sabar dalam kehidupan sehari-hari.

 Berikut ini beberapa contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang topik sabar yang bisa dihafalkan.

Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Sabar

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini tiga contoh pidato bahasa Sunda tentang sabar sebagai hafalan.

Pidato Singkat tentang Kesehatan
Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Sabar (Freepik)

Contoh Pidato 1

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Hadirin sadayana, sabar mangrupakeun salah sahiji sikap nu penting saat urang ngahadapi ujian jeung tantangan hirup. Sabar teh lain kelemahan tapi mangrupakeun kakuatan sangkan urang bisa tegar, semangat, jeung bertahan dina lobana cobaan.

Jalmi anu sabar bisa nempo sisi positif tina sagala ujian anu nganimpa dirina. Dina satiap musibah, pasti aya hikmah jeung pelajaran anu bisa dicokot. Ku sikap sabar, urang bisa nempo kanyataan bahwa ujian teh nyaeta peluang sangkan urang bisa berkembang jadi pribadi nu langkung sae.

Hadirin sadayana, dina ngajalani kahirupan ieu, sabar teh mangrupakeun konci. Urang sadayana memang selalu diuji jeung dicobi ku hal-hal anu berat. Tapi lamun urang sabar, urang bisa ngahadapina dina kaayaan tenang nu mangrupakeun kakuatan.

Hadirin, tah eta sikap sabar. Sikap nu penting ku urang sadayana dipiboga. Sikap nu jadi kunci urang ngahadapi kahirupan nu penuh cobaan jeung ujian.

Sanajan singkat, semoga ieu pidato aya manfaatna. Hampura bilih loba kalepatan da kasampurnaan mah mung miliki Allah. 

Hatur nuhun, hadirin sadayana.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Contoh Pidato 2

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Innal hamdalillah, wassholatu, wassalamu, 'ala Rosulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa'ala alihi wasohbihi wamawalah. Amma ba'du.

Hadirin anu ku pribados dipikahormat, anu In Syaa Alloh ku Alloh dimulyakeun, oge teu hilap ka bapa-bapa, ibu-ibu, warga sadaya anu parantos hadir dina tempat, anu In Syaa Alloh dimulyakeun ku Alloh Subhanahu Wata'ala. Aamiin.

Tina saba'dana sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah, anu janten kahormatan. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Alloh Subhanahu Wata'ala, anu alhamdulillah, kalayan takdir timantena, urang sadaya tiasa ngariung dina tempat ieu.

Anu mudah-mudahan riungan ieu teh, sing ngajadikeun hiji wasilah, menangkeun safa'atul udma, dina poe kiamah. Aamiin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin.

Oge rohmat miwah salam, mugia salalawasna dicurah tur dilimpah, ka kanjeng Rosul yakni Nabi Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wasallam, teu hilap ka para keluargana, sohabatna, tabi'ina, oge mudah-mudahan eta rohmat teh, dugika urang sadayana. Aamiin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin.

Hadirin anu dipikahormat,

Urang judulan wae ieu caritaan teh ku judul sabar, naon margina? sabab, teu sakedik jalma dina kahirupanana, boh dina padamelan, boh tina usaha, atanapi sajabana seueur anu teu sabar, loba anu pesimis, loba karaguan dina hatena.

Seueur jalma anu dipasihan cobaanna, tapi kalah poho kana ibadah, teu yakin ka gusti Alloh, padahal sing inget sagala rupa oge ieu teh anu gusti Alloh.

Kari urang sabar, boh dina usaha atanapi dina diajar. Sing inget kana janji Alloh dina Al-Qur'an, anu hartosna kieu: "saenyana dina kasusahan pasti aya kabungahan, jeung saenyana dina karipuh teh aya ka senang."

Tuh urang kudu yakin, sagala rupana oge pasti aya hasilna, bakal aya ka bungah, bakal aya ka senang, kari urang yakij jeung sabar, jeung tong poho kana ibadah, kari urang usaha terus, tong nyerah.

Hadirin anu dimulyakeun ka Alloh, ti sim kuring di alap cekap, kirang langkungna, ulang kirang-kirang hapunten.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Contoh Pidato 3

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Hatur nuhun ka sadaya anu ka hadir di masjid ieu.

Sabab eta, kuring badé ngabagikeun pitutur sareng hal nu ngajadikeun sabar téh salaku éndah budaya anu perlu diiringkeun dina urat adat kita, sababna sabar téh patali ka iman sareng ibadah.

Sabar téh leutik loba nu bakal mawa manfaat anu beurat pisan. Sabar ngajadikeun urat haté urang lega, sabar nyadiakeun damai dina pikiran, sareng sabar ogé mawa karaharjaan dina kahirupan.

Sakumaha mana sabar téh ngajaga iman urang. Ngalawan hirup anu béré kajadian, sabar téh janten patali ka Allah nu kaasupkeun urat haté. Dina waktos sabar, urang nyadiakeun pangaweruh dina iman urang, ngarasa dekat ka Gusti Allah.

Sabab eta, maranéhanana, ngajantenkeun sabar téh tangtu. Sabar téh némbongkeun iman jeung ngeureunkeun anu tiasa teu kaasupkeun ku akal.

Sabar téh ogé pangaweruh dina nempoan hikmah anu aya dina hirup. Anu mana ieu naon sabab anu dihadapi, sabar téh bakal ngajantenkeun kitu ngahontal rahayat.

Ka hareupeun, maranéhanana, mangga kuring anjukeun pikeun ngajantenkeun sabar salaku panglima dina kahadean. Sabar téh anu bisa ngajaga haté urang, nyadiakeun damai, jeung ngahontal kahirupan anu arerah teu kajadian.

Hatur nuhun, maranéhanana, sabar téh némbongkeun urat haté urang jeung ngahontal pituduh dina hiji kahirupan anu leutik. Semoga sabar téh bisa ngajantenkeun urat adat kita, sareng éndah-éndah pituduh dina iman sareng ibadah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Itulah tiga contoh pidato bahasa Sunda singkat tentang sabar yang bisa dijadikan hafalan.

 

Editor: Agung

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...