Ciri-Ciri Ideologi: Ideologi adalah Gagasan, Pahami Pengertian, Ciri-Ciri dan Contohnya