10 Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah sebagai Referensi

Image title
22 Februari 2023, 11:47
Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah
Unsplash
Ilustrasi, suasana kelas.

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi merupakan ragam sastra yagn bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait.

Puisi bisa ditulis dengan berbagai bahasa termasuk bahasa Jawa yang merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Puisi bahasa Jawa juga dikenal dengan istilah geguritan.

Geguritan memiliki kata dasar ‘gurit’ yang artinya adalah ‘tulisan’ atau tatahan, menjadi ‘geguritan’ karena imbuhan yang ada pada katanya. 

Puisi bahasa jawa umumnya memiliki nuansa modern sehingga bebas membahas beragam tema. Salah satu tema yang banyak diangkat menjadi geguritan adalah tentang sekolah.

BIla Anda ingin membuat geguritan dengan tema serupa, simak beberapa contohnya di bawah ini.

Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah

Berikut ini 10 contoh puisi bahasa jawa yang dirangkum dari berbagai sumber yang bisa Anda jadikan referensi. 

Contoh Pidato Pendidikan
Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah  (Pexels) 

Contoh Puisi 1: Sekolahku

Sekolahanku

Panggonan anggonku golek ilmu

 

Sekolahanku

Diwulang dening Bapak-Ibu guru

 

Sekolahanku

Sinau, maca buku

 

Ing panggonan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

 

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

 

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya

Sanajan abot kudu dilakoni

 

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

Kareben ngesuk dadi wong kang ajimiguna tumprap bangsa lan nagari

Contoh Puisi 2: Ajar Toleransi ing Sekolah

Sekolahku

Papanku ngupadi ilmu

 

Sekolahku

Papan kanggo sinau marang Bapak lan ibu Guru

 

Sekolahku

Bisa sinau maneka ilmu

Kanthi sregep maca buku

Sarta dhiskusi klawan kanca

 

Ing Panggonan iki

Aku digulawenthah dadi bocah

Kang ngerti arah

 

Dadi bocah kang tresna marang wong tuwa

Bekti marang bangsa, agama, lan negara

 

Ing kene

Aku diwulang bisa nampa

Pambeda

Lan kudu bisa toleransi

Marang anane pambeda

Ing negaraku Indonesia

 

Ing kene

Aku diwulang

Jumangkah ing dalan padhang

Dalan sing kebak kabecikan

Lan ninggal sakabehe kadurakan

Sing bisa gawe rugine liyan

Contoh Puisi 3: Sekolahku

Sekolahku…

Remen rasane atiku

Ningali sekolahku

Ingkang resik lan asri

Enten kebon-kebon ingkang ijo royo-royo

Ngrenggani endahe taman

Edhmu lan tentrem rasane atiku

Ngrasake saene sesawangan sekolah

Saben enjing ndak rasakake bun seger ing dadaku

Ndhak rasaake kahanane sekolah seng tentrem iki

Shing ndhadeake aku semangat sinau

Contoh Puisi 4: Aku Seneng Sekolah

Aku seneng sekolah

Ing sekolah katah kanca

Lan aku mesti nyanyi, dholanan lan warnani

Aku mesti dolanan prosotan

Jungkat jungkit lan dolanan mlayu-mlayuan

Guru ing sekolah katah penyayang

Shing ngewangi aku

Nulis, warnai, lan nyanyi

Tralala tralili

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Aku iso ngitung

Aku biso warnani motor mabu

Contoh Puisi 5: Sabtu Bersih

Dina sabtu eng wanci injing

Suasana tasih katon remeng

Kang tambah kluruk pitik kang gayeng

Katon siswa SMP kang nggrengseng

Wanci sekolah wiwiti pasinaon

Katah siswa kang sami pitakon

sabtu enjing kanggo lingkungan mawon

Kerjabakti resik pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti

Yambut gawe barang kanti senengen ati

Tansah sehat kang diupadi

Lingkungan sekolah kang tetep asri

Contoh Puisi 6: Taman ing Sekolahku

Sliramu katon endah lan resik

Ngganda arum wangi

Sumebar wiwit awang tekan wengi

Maneka tetanduran tinata kanthi edi lan peni

Manuk, kupu, tawon, lan kumbang

Padha nggumun nyawang kaendahanmu

Madune kembang ing taman sekolahku

Kaya ngawe-awe

Ngajak kabeh titah nyekseni kaendahane

 

Taman ing sekolahku

Endahmu gawe tentrem lan bungahe ati

Aku dadi betah sekolah

Merga kembangmu kang endah

Hawa segermu kasil nyirnakake

Panase dina gumanti hawa adhem

Gawe ati rinasa tentrem

 

Taman sekolahku

Tetepa lestari lan nyebar ganda wangi

Murih seneng ati iki

Daksuwun aja ana sing wani

Ngrusak tamanku

Supaya ora ana getun

Ing tembe mburi

Tips Pidato Pendidikan
Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah (Pexels)Contoh Puisi 7:  Lingkungan Sekolah Adiwiyata

Sekolahku ya iku sekolah adiwiyata

Yen saben esuk kabeh ngeresiki lingkungan

Lan kembang-kembang podo disirami

Poro siswi podho guwak sampah

Ing panggonan kang sampun di sediakake

Ilingo yen sekolah iki sekolah adiwiyata

Wit-witan kang ijo royo-royo

Ngenei katentreman anggone sinau nuntut elmu

Patuh karo peratura yo penting

Ingkang ngajarake karesian lan kadisiplinan

Najan sekolahku eng deso nanging ora kalah karo sekolah kuta

Iku kang dadi cirine sekolahku

Ana akeh wit-witan lan kembang kang ijo lan endah

Contoh Puisi 8: Bangku Sekolahan

Sepiku wis sumare mitraku

Nalika kangenku marang sliramu

Kabuntel dening pedhut klawu

 

Mendhung-mendhung jingga ing gemubyare candhik alaKumlawe ing pinggire rasa

Aku nyoba sanja

Menawa isih ana esemmu senajan kabuntel lebu

 

Kembang-kembang mlathi

Nggandha wangi nyasmitakake rasa suci

Saka jatining dhiri

 

Duh, mitraku

Apa sliramu isih kelingan

Kepriye critane bangku sekolahmu?

Contoh Puisi 9: Sekolahku

Bangunan kang megah

Ayem, endah lan asri

Nambahi bungah atiku

Nambahi semangat siswa siswine

Golek ilmu kanggo mbesukke

Saben dino aku ngrungokke piwulange guru

Ora tau mbadal yen dituturi

Merga aku ngerti yen guru iku digugu lan ditiru

Tambah dina tambah marem atiku

Sekolah menyang SMP

Sing tambah maju prestasine

Contoh Puisi 10: Gurit Wis Wancine

Wis wancine sekolahe rampung

Amarga kabeh padha linglung

 

Sinambi namakake aji mumpung

Lulang macan padha didadekake kudhung

 

Wis wancine medal saka sekolahan

Lan melu ngedan

 

Supaya tetep keduman

Tinimbang kelara-lara saurute dalan

 

Wis wancine nyumet senthir

Sinambi ngenteni wengine lingsir

 

Nata weninge pikir

Amrih ora melu kenthir

 

Wis wancine pasrah

Nglerenake raga kang lungrah

Tinimbang melu polah

Kaya dene wong-wong sing ora tau sekolah

Editor: agung
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Advertisement

Artikel Terkait